ระบบรับสมัครนักเรียน ออนไลน์


ระบบสมัครเรียนออนไลน์

ระบบสมัครเรียนออนไลน์มีฟังกชั่นมากมายให้ใช้ ตั้งแต่เริ่มสมัครเรียนไปจนถึงการจัดห้องสอบและประกาศผลสอบ

ประหยัดเวลา งบประมาณ

   คุณเคยพบปัญหาการสมัครเรียนพร้อมกันหลายพันคนไหม? รายชื่อนักเรียนตกหล่น ส่งรายชื่อนักเรียนที่สมัครชา และสมัครเรียนซ้ำซ้อน

นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ทีละหลายคนตลอด 24 ชั่วโมง

   เราออกแบบระบบโดยรองรับการสมัคหลายพันคน และ การเปิด/ปิดการรับสมัครตามช่วงเวลาที่กำหนด

ระบบสามารถรองรับทั้งคอมพิวเตอร์ และ มือถือ

   ผู้สมัครสามารเช็คสถานะของการสมัครได้แบบ Realtime โดยการเข้าสู่ระบบ

ใช้ก่อนซื้อ

   ระบบของเราเปิดให้สมัครทดลองใช้ฟรีได้ถึง 14 วัน นับจากวันที่เปิดใช้ระบบครั้งแรก

เรายินดีให้บริการ

ระบบของเราเปิดให้สมัครทดลองใช้ฟรีได้ถึง 14 วัน นับจากวันที่เปิดใช้ระบบครั้งแรก

ความสามารถ และคุณสมบัติของระบบ

สมัครเรียนหลักสูตร

   นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้พร้อมกันได้ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดไว้

   นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียนได้อย่างถูกต้องตามต้องการ

   นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรหลักและหลักสูตรสำรอง (ตามที่โรงเรียนกำหนดค่าไว้)

   นักเรียนสามารถดูข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆของหลักสูตรก่อนการสมัครได้

   นักเรียนสามารถดูสถิติจำนวนผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรได้ทันที เช่น จำนวนที่เปิดรับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนที่ผ่านการตรวจสอบ

   กระบวนการสมัครเรียนออนไลน์ที่ง่ายดายและปลอดภัย เพียงเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร ป้อนเลขบัตรประชน วัน เดือน ปีเกิด กรอกรายละเอียด อัพโหลดหลักฐานการสมัคร เลือกหลักสูตรสำรอง(ถ้ามี) และ พิมพ์ใบสมัคร

   มีระบบป้องกันไม่ให้นักเรียนสมัครเรียนหลักสูตรหลักซ้ำกับหลักสูตรอื่น

   ครูผู้ดูแลการสมัครสามารถส่งออกรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ ในรูปแบบไฟล์ MS-Excel หรือ MS-Word เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบ หรือต่อยอดทำเป็นใบเช็คจำนวนคนที่มาสมัครได้

   นักเรียนสามารถตรวจสอบสถานะผลการสมัครเรียนได้ทุกขั้นตอน

   นักเรียนสามารถพิมพ์ใบประจำตัวสอบได้โดยที่นักเรียนต้องผ่านการตรวจสอบเท่านั้น

   นักเรียนสามารถดูผลการสอบได้โดย คลิกเข้าสู่ระบบสำหรับนักเรียนหรือคลิกดูผลการสมัคร ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดของนักเรียน


จัดการข้อมูลนักเรียน

   สามารถตรวจสอบและอนุมัตินักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนได้

   ระบบสามารถคัดกรองนักเรียนได้ เช่น เพศ,สมัครหลักสูตร,ชั้น,สถานะ เป็นต้น

   สามารถแก้ไขข้อมูล ของนักเรียน และหลักสูตรได้

   นักเรียนสามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรที่จะสมัครได้

   สามารถส่งออกข้อมูลนักเรียนที่สมัครแต่ละหลักสูตรในรูปแบบ Excel หรือ Word เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบหรือทำใบเช็คจำนวนคนที่มาสมัครได้


การตั้งค่าและเครื่องมือภายในระบบ

   ผู้ดูแลสามารถจัดการ ข้อมูลของโรงเรียน ตราโรงเรียน ข้อตกลงการสมัคร ภาพพื้นหลังของเว็บไซต์ และ สีในแถบเมนูของเว็บไซต์โรงเรียนได้

   ผู้ดูแลสามารถเลือกเทมเพลตใบสมัคร และ เพิ่มรายละเอียดของการสมัครได้

   ผู้ดูแลสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข และ กำหนดเวลาการเปิด/ปิด ของหลักสูตรได้

   ระบบมีกาฟสามารถดูรายละเอียดของผู้สมัครในแต่ละวัน ว่าในแต่ละวันมีผูสมัครจำนวนกี่คน

   ผู้ดูแลสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข่าวสารได้

   ผู้ดูแลสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ห้องสอบได้

   ผู้ดูแลสามารถจัดห้องสอบได้อย่างง่ายดายโดยที่ผู้ดูแลเลือกนักเรียนเข้าห้องสอบหรือเลือกนักเรียนออกจากห้องสอบได้

   ผู้ดูแลสามารถส่งออกข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในห้องสอบในรูปแบบ Excel หรือ Word เพื่อนำไปใช้ในการเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าสอบได้

   ผู้ดูแลสามารถอนุมัตินักเรียนที่สอบผ่าน และ แจ้งผลการสอบได้

   ผู้ดูแลสามารถล้างข้อมูลของนักเรียนในแต่ละปีก่รศึกษาได้

   ผู้ดูแลสามารถตวจสอบข้อมูลที่ล้างไปได้

เราใส่ใจคุณ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงรายการคุณสมบัติเพียงบางส่วน เรายังพัฒนาความสามารถตามคำแนะนำจากคุณอยู่เสมอ และเราคอยอัพเดทให้กับลูกค้าเราทุกโรงเรียนได้ระบบสดใหม่พร้อมกัน

บริษัท ภาวาโน่ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0425559000520

เลขที่ 604 หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
เบอร์โทร.
084 787 5737 (ais)
e-mail: pawanosoft@gmail.com

คุณสามารถทดลองใช้ระบบได้ฟรี เพียงคุณสมัครเข้าทดลองใช้ คุณสามารถทดลองใช้ระบบได้ถึง 14 วัน นับจากวันที่เปิดใช้ระบบครั้งแรก

สมัครทดลองใช้ระบบ ฟรี!