• โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ปีการศึกษา 2563
เลือกสมัครเรียนหลักสูตร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: นักเรียนทั่วไป
สำหรับ: มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 9 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 330 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 3/5/2563 8:30:00 ถึง 12/5/2563 16:30:00

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: นักเรียนความสามารถพิเศษ
สำหรับ: มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 20 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 3/5/2563 8:30:00 ถึง 12/5/2563 16:30:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
สำหรับ: มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 10 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 3/5/2563 8:30:00 ถึง 12/5/2563 16:30:00

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: นักเรียนทั่วไป
สำหรับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 8 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 300 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 3/5/2563 8:30:00 ถึง 12/5/2563 16:30:00

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: นักเรียนความสามารถพิเศษ
สำหรับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 10 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 3/5/2563 8:30:00 ถึง 12/5/2563 16:30:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
สำหรับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 10 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 3/5/2563 8:30:00 ถึง 12/5/2563 16:30:00

ดูผลการสมัคร คลิก!
หากเคยสมัครเรียนแล้วสามารถ "เข้าสู่ระบบ" เพื่อตรวจสอบผลการสมัครเรียน หรือแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
        ( โทร : 077-312744
        ( โทร : 081-676-9070
        ( โทร : 086-597-6352