• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ปีการศึกษา 2564
เลือกสมัครเรียนหลักสูตร

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
สำหรับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/1/2564 8:30:00 ถึง 29/1/2564 23:59:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
สำหรับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/1/2564 8:30:00 ถึง 29/1/2564 23:59:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
สำหรับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/1/2564 8:30:00 ถึง 29/1/2564 23:59:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: ภาษาไทย – สังคมศึกษา
สำหรับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/1/2564 8:30:00 ถึง 29/1/2564 23:59:00

ดูผลการสมัคร คลิก!
หากเคยสมัครเรียนแล้วสามารถ "เข้าสู่ระบบ" เพื่อตรวจสอบผลการสมัครเรียน หรือแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

งานทะเบียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี