• โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ปีการศึกษา 2564
เลือกสมัครเรียนหลักสูตร

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 25/1/2564 0:00:00 ถึง 4/2/2564 0:00:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (นักเรียนม.3 เดิม)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/1/2564 8:30:00 ถึง 29/1/2564 23:59:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (นักเรียนม.3 เดิม)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/1/2564 8:30:00 ถึง 29/1/2564 23:59:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (นักเรียนม.3 เดิม)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/1/2564 8:30:00 ถึง 29/1/2564 23:59:00

ประเภท: ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
แผนการเรียน: ภาษาไทย – สังคมศึกษา (นักเรียนม.3 เดิม)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/1/2564 8:30:00 ถึง 29/1/2564 23:59:00

ดูผลการสมัคร คลิก!
หากเคยสมัครเรียนแล้วสามารถ "เข้าสู่ระบบ" เพื่อตรวจสอบผลการสมัครเรียน หรือแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

งานทะเบียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี