• โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

เลือกสมัครเรียนหลักสูตร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ห้องเรียนปกติ (สมัครสอบ)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 10 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 400 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 18/04/2564 21:33 ถึง 28/04/2564 16:30