• โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

เลือกสมัครเรียนหลักสูตร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลป์ทั่วไป
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 35 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 18/04/2564 21:39 ถึง 28/04/2564 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ศิลป์ทั่วไป (เน้นคอมพิวเตอร์)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 35 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 18/04/2564 21:41 ถึง 28/04/2564 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 9 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 400 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 18/04/2564 21:42 ถึง 28/04/2564 16:30