• โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคล๊กปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนสวนศรีวิทยา
280 ถนนหลังสวน   ตำบลหลังสวน  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ 077-541050
Email : 
[email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/SuansriwittayaSchool